INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM


INCERAM TRADE s.r.o.
Telefónne číslo: 0911 565 566
E-mailová adresa: deskot@deskot.sk


Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4213 8125
Miesto podnikania: Jalšové 15, 922 31 Jalšové


IČO: 55 005 179
DIČ: 2121835969
IČ DPH: SK2121835969
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 (telefónne číslo: 033/3212527, 033/3212521, číslo faxu: 033/3212523, www.soi.sk)


I. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti, ktoré súvisia s nákupom akéhokoľvek tovaru v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o. umiestnenom na internetovej stránke www.deskot.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim t. j. prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu a kupujúcim t. j. zákazníkom.


Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorý odoslal prostredníctvom uvedenej internetovej stránky záväznú objednávku predávajúcemu (kupujúci môže okrem uvedeného komunikovať s predávajúcim prostredníctvom e-mailu, telefónu či prostredníctvom pošty). Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o.


Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.


II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


Kúpna zmluva sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára na základe objednávky, ktorú zasiela kupujúci prostredníctvom internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk predávajúcemu. Táto objednávka musí obsahovať informácie o objednávanom tovare (konkrétna špecifikácia tovaru, množstvo tovaru), informácie o kupujúcom (meno a priezvisko prípadne firemné fakturačné údaje, poštová adresa doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo), informáciu o konečnej sume (suma za objednávaný tovar, poštovné, balné) a taktiež informáciu o spôsobe platby a spôsobe dodania tovaru.


Predávajúci sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu na miesto určenia, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako adresu doručenia. Predávajúci však nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené prepravnou spoločnosťou, neočakávanými okolnosťami, ktoré neboli zapríčinené predávajúcim alebo za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. Predávajúci je ďalej povinný objednávaný tovar zasielať zabalený v súlade s podmienkami prepravnej spoločnosti. Daňový doklad zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom.


Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a s konečnou sumou za tovar, vrátane poštovného a balného. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tento tovar a zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá zodpovedá konečnej sume uvedenej na objednávke (vrátane poštovného a balného) a spôsobom, ktorý v objednávke kupujúci uviedol. Kupujúci sa ďalej zaväzuje prekontrolovať neporušenosť obalu či tovaru pri jeho preberaní od prepravnej spoločnosti, vzhľadom na to, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou, ako už bolo uvedené vyššie.


III. MOŽNOSTI DODANIA


a. DOPRAVA V RÁMCI SLOVENSKA


Cena dopravy pre celé územie Slovenska je 30 € s DPH v prípade, ak ide o objednávku, ktorej hodnota je nižšia ako 300 € s DPH. Pri objednávkach nad 300 € s DPH je doprava na celé územie Slovenska ZADARMO. Táto cena dopravy však neplatí pre dlažby s rozmermi 80x160, 120x280, 120x278 alebo 160x320, ktoré sa prepravujú ako nadrozmerný tovar. V tomto prípade sa doprava tovaru oceňuje individuálne.


Dopravu realizujeme prostredníctvom externého prepravcu SDS, ktorý disponuje nákladnými autami s plošinou a príručným paletovým vozíkom. Prepravca Vám tovar zloží po prvé uzamykateľné dvere, ak je to možné a prístupová cesta alebo podmienky tomu dovoľujú. Ak nie je možné tovar zložiť po prvé uzamykateľné dvere, prepravca zloží tovar tam, kde to bude možné. V tejto forme dopravy sú zahrnuté dva pokusy o doručenie zásielky. Ak zásielku neprevezmete v prvý deň, zásielka bude doručovaná najbližší pracovný deň. Je potrebné, aby ste si zásielku pri preberaní skontrolovali. V prípade poškodenia palety je potrebné urobiť fotodokumentáciu a kontaktovať našu zákaznícku podporu, ktorá zásielku nahlási a vypíše za Vás reklamáciu.


b. OSOBNÝ ODBER V TEPLIČKÁCH


Druhou možnosťou, ktorá je ZADARMO (aj pri objednávkach do 300 € bez DPH) je možnosť osobného odberu na našom centrálnom sklade v priestoroch areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva Tepličky (okres Hlohovec) v pracovné dni od 8:00 – 16:00.


Konkrétny dátum a čas osobného odberu je potrebné vopred dohodnúť s našou zákazníckou podporou. Prosím, rátajte s tým, že jeden balík dlažby s hrúbkou max 1 cm (neplatí pre exteriérové dlažby s hrúbkou 2cm) môže vážiť cca 30-35kg. Ak si tovar chcete vyzdvihnúť osobne, môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu, kde Vám vieme oznámiť presnú váhu Vašej objednávky. Tomu môžete následne prispôsobiť vozidlo, na ktorom si tovar prídete vyzdvihnúť.


IV. KÚPNA CENA


Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o. Ceny tovarov ponúkaných v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o. umiestnenom na internetovej stránke www.deskot.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky a sú uvedené v mene EUR. Ceny týchto tovarov nezahŕňajú náklady súvisiace s dopravou tohto tovaru ku kupujúcemu (poštovné a balné).
Daňový doklad je predávajúci povinný poslať kupujúcemu e-mailom. Tento daňový doklad zároveň slúži ako záručný list. Prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. je platcom DPH, čiže tovar zahŕňa daň z pridanej hodnoty.


V. MOŽNOSTI PLATBY


a. ONLINE PLATOBNÁ BRÁNA


Za objednaný tovar môžete zaplatiť najjednoduchšou cestou, a to je cez online platobnú bránu po odoslaní objednávky. Po záväznom odoslaní objednávky sa Vám otvorí okno platobnej brány (ak ste si zvolili túto možnosť platby), ktorá je zabezpečená a umožní Vám zrealizovať platbu platobnou kartou alebo inou bezhotovostnou formou. Ak si chcete prísť tovar vyzdvihnúť osobne, v čase prevzatia tovaru musí byť objednávka už zaplatená a to bezhotovostne cez online platobnú bránu.


b. PLATBA NA DOBIERKU


Za tovar môžete zaplatiť aj finančnou hotovosťou, avšak iba v prípade dodania prostredníctvom externého prepravcu SDS (pri osobnom odbere nie je možnosť zaplatiť tovar v hotovosti). V tomto prípade musíte prepravcovi uhradiť dobierku v hodnote uvedenej vo Vašom potvrdení objednávky. Prepravca nedisponuje terminálom, a teda nie je mu možné zaplatiť inak ako finančnou hotovosťou. Za dobierku si neúčtujeme žiaden ďalší príplatok. Odporúčame však realizovať platby bezhotovostne cez online platobnú bránu.


c. PLATBA NA ZÁLOHOVÚ FAKTÚRU


Väčšinu dlažieb a obkladov držíme skladom iba v najobľúbenejších rozmeroch 60x60 cm alebo 60x120 cm, preto sú ostatné rozmery iba na objednávku. Taktiež niektoré špecifické produkty (napr. dlažby so zvýšeným protišmykom, mozaiky, sokle) alebo dekoračné obklady či dlažby máme iba na objednávku.
Pri produktoch (dlažbách a obkladoch) na objednávku musíme vždy preveriť dostupnosť u výrobcu. Môže sa totiž stať, že produkt nie je vo fabrike vyrobený, má naplánovanú produkciu napr. o mesiac alebo dokonca nemá naplánovanú produkciu, je dlhodobo vypredaný. Preto tovar vždy najskôr preveríme u dodávateľa a následne Vás budeme informovať o dodacích lehotách.


Ak Vám bude dodanie vyhovovať, zašleme Vám zálohovú faktúru vo výške 50% objednávky a po jej uhradení tovar objednáme u dodávateľa. Pokiaľ je tovar vo fabrike vyrobený, vieme Vám ho dodať do 3-4 týždňov. Keď tovar dovezieme na náš centrálny sklad, vystavíme vám faktúru s odpočítanou zálohou. Po jej uhradení na náš bankový účet tovar odošleme prepravnou spoločnosťou (ak nebol dohodnutý osobný odber).


d. PLATBA NA FAKTÚRU


Táto možnosť je k dispozícii iba pre našich veľkoobchodných partnerov, s ktorými máme uzatvorenú rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci.


VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a. v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o., umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk, predávajúcemu už nedodáva,


b. v prípade zjavnej chyby v predajnej cene na tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,


c. v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu ako aj poplatok za uskladnenie tovaru),


d. v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci nedostal dohodnutú platbu do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol inak.


V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.


Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť telefonicky na telefónnom čísle 0911 565 566 alebo e-mailom na adresu deskot@deskot.sk. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami v okamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.


Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:


a. kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, avšak nemá právo tovar začať používať. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti),


b. kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,


c. kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy,


d. kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu:


INCERAM TRADE s.r.o.
Tepličky - bývalý areál PD
920 66 Tepličky


Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.


Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY


V súlade s Občianskym zákonníkom sa na tovar predávaný v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o. vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V rámci tejto lehoty si kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, vzhľadom na to, že predávajúci zodpovedá za to, že tovar ponúkaný na internetovej stránke www.deskot.sk je bez akýchkoľvek vád.


Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom poštových služieb. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať tovar zakúpený od prevádzkovateľa internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o., ktorý má v úmysle reklamovať a vyplnený Reklamačný formulár na poštovú adresu:


INCERAM TRADE s.r.o.
Tepličky - bývalý areál PD
920 66 Tepličky


Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na zaslanie tovaru znáša kupujúci.


Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom e-mailu na deskot@deskot.sk. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať potrebnú fotodokumentáciu vady produktu, ak produkt nie je možné zaslať poštou. Spolu s fotodokumentáciou je potrebné zaslať aj vyplnený reklamačný formulár.
Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie. V lehote 30 dní od prijatia reklamácie predávajúci rozhodne o akceptovaní, prípadne neakceptovaní zodpovednosti za vady tovaru. Ak predávajúci prijme zodpovednosť za vadu tovaru, v rámci uvedenej lehoty túto vadu odstráni bezplatne, ak je vada odstrániteľná. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade, ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. už neponúka rovnaký typ výrobku, môže kupujúcemu ponúknuť iný výrobok, pričom sa cenový rozdiel doplatí, prípadne vráti. Ak kupujúci nemá záujem o iný tovar, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu plnú sumu, ktorú kupujúci zaplatil pri prijatí zásielky z internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk do 14 dní odo dňa vzniku tohto nároku.


Za vadu tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nedovoleného, neodborného zásahu, neodvratnej udalosti (živelná pohroma), nesprávneho zaobchádzania, zanedbania starostlivosti a údržby tovaru.


VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A GDPR


Kupujúci v procese objednávky uvádza svoje krstné meno, priezvisko prípadne fakturačné údaje firmy, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí, aby prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. uchovával a spracovával tieto údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi (prepravná spoločnosť). Prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. nebude vynucovať ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky kupujúceho či dodania tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas potom zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu zo strany kupujúceho.


IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE A RIEŠENIE SPOROV ONLINE


Na základe Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva. V prípade, ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo alebo do 30 dní neodpovie, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže zákazník podať v lehote 1 rok od zamietnutia už spomenutej žiadosti o nápravu. Kupujúci má právo podať tento návrh písomne, elektronicky, ústne subjektu alternatívneho riešenia sporov (SOI, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27). Kupujúci má právo využiť aj online formulár na podanie sťažností v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva (platforma riešenia sporov online). Túto službu zabezpečuje Európska únia a je dostupná na tejto internetovej stránke.


X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBOROV COOKIES


V internetovom obchode www.deskot.sk sú používané (ako takmer u všetkých webových stránok) nepoškodené súbory cookies za účelom poskytnutia relevantného obsahu a umožnenia plnohodnotného využívania webovej stránky a jej funkcií (napr. zapamätanie sa údajov pri prihlasovaní). Súbory cookies predstavujú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií a ktoré sa pri návšteve webovej stránky www.inceramtrade.sk stiahnu do prehliadača prípadne zariadenia návštevníka. Ak má návštevník webovej stránky povolené prijímanie týchto súborov, akceptuje tým spôsob nakladania so súbormi cookies na webovej stránke. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vzhľadom na to, že sa ich používaním nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Všetky naše súbory cookies, ktoré máte uložené vo svojom prehliadači možno kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Tieto údaje sú zbierané a analyzované anonymne.